Call us


BESTELLINGEN OPVOLGEN

Uniek in de stempelwereld : Het dealerportaal van Im Press
Hiermee kan je via het internet uw aktuele bestellingen opvolgen en waneer en met welk pakket nummer er iets geleverd werd !


Login aanvragen

Indien U nog niet over een Login voor uw dealerportaal mocht beschikken, telefoneer ons en we geven U uw Login en paswoord.

Hier Inloggen naar uw dealerportaal